AVIZE, AUTORIZATII, CERTIFICARI

  • AVIZE, AUTORIZATII
  • CERTIFICARI

Detinem toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestarii activitatilor specifice seviciului de colectare, transport si incinerare deseuri periculoase medicale, prevazute de legislatia in vigoare.

Pe toata perioada de prestare a serviciilor, luam toate masurile pentru evitarea daunelor de orice natura si raspundem pentru siguranta activitatilor noastre, precum si pentru respectarea normelor de securitate si sanatate a muncii pentru aceste categorii de servicii, conform legislatiei nationale si europene.